Per i praticanti e gli amanti di Okinawa Goju Ryu Karate

 

Shisochin

Kata eseguito Shisochin capelli Sensei Mori Higahonna

 

Kata Shisochin nastri