Per i praticanti e gli amanti di Okinawa Goju Ryu Karate

 

Sanseru

Kata eseguito Sanseru capelli Sensei Mori Higahonna

 

 

Detto talenti Sanseru