Per i praticanti e gli amanti di Okinawa Goju Ryu Karate

 

Tensho

Tensho Kata eseguiti da Sensei Morio Higahonna