Per i praticanti e gli amanti di Okinawa Goju Ryu Karate

 

Dai Ichi Gekisai

Gekisai degustazione Dai Ichi Morio eseguito capelli Sens Higahonna

 

-> Dai Ichi Gekisai (Tecnico e lento)