Para os praticantes e amantes do Okinawa Goju Ryu Karate Do

 

Gekisai dai ni

Kata Gekisai dai ni executada pelo Sensei Morio Higahonna

 

-> Gekisai dai ni (Técnica e Lenta)

 

Kata Gekisai dai ni (vista lateral)